Cửa cuốn ST85, Cửa cuốn Siêu trường ST85 Austdoor

Cửa cuốn ST85, Cửa cuốn Siêu trường ST85 Austdoor
 • Thông Tin Sản Phẩm

 • Mã Sản Phẩm
  : Cửa cuốn Siêu trường ST85
 • Giá Khuyến Mại
  : Liên Hệ - VNĐ
 • Tình Trạng
  : Còn hàng
 • Cửa cuốn ST85, Cửa cuốn Siêu trường ST85 Austdoor
 • Cửa cuốn ST85, Cửa cuốn Siêu trường ST85 Austdoor
S
T
T
Cao
Thông
Thủy
(mm)
Rộng
Thông
Thủy
(mm)
Diện Tích Cửa
(m2)
Trọng
Lượng
Thân
Cửa
(Kg)
Trọng
Lượng
Motor
Mặt
Bích
Kg/bộ
TL TB
Trục
+
Khung
Kg/md
Loại
Bộ Tời
AH
Loại
Trục
Mặt
Bích
Ngoài
(mm)
Khung
Hộp
Kỹ
Thuật
(mm)
Chiều
Cao
Hộp
Kỹ
Thuật
(mm)
Tấm
Che
Hộp
Kỹ
Thuật
(mm)
Màu
Cửa
Chiều
Rộng
Bản
Nan
Chiều
Rộng
Bản
Nan
TOL
Nhúng
Kẽm
Nóng
(mm)
Ray
Cửa
Bằng
Thép
12.5003.0007.511356.434AK/
AH300B
Ø114
x
2.6
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
23.0003.50010.515856.434AK/
AH300B
Ø114
x
2.6
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
33.5004.00014.021056.434AK/
AH500B
Ø114
x
2.6
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
44.0004.50018.027056.434AK/
AH500B
Ø114
x
2.6
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
54.5005.00022.533856.434AK/
AH500B
Ø168
x
3.9
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
65.0005.50027.541356.434AK/
AH800B
Ø168
x
3.9
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
75.5006.00033.049556.434AK/
AH800B
Ø168
x
3.9
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
86.5006.50042.363456.434AK/
AH800B
Ø168
x
3.9
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
97.0007.50052.578856.434AK/
AH1000B
Ø168
x
3.9
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
108.0008.50068.0102056.434AK/
AH1200B
Ø168
x
3.9
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
119.0009.50085.5128356.434AK/
AH1500B
Ø168
x
3.9
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
1210.00010.500100.0150056.434AK/
AH1500B
Ø168
x
3.9
mm
Thép
tấm
450
X
450
Thép
hộp
30x
60x
1.5
450
X
450
Tôn
Dày 0.53
#7
Ghi
Đậm
ST85ST1201.2U120TS
 • Austdoor
 • ReHau
 • Roto
 • Conch
 • EuroWindow
DMCA.com Protection Status